Day: September 14, 2023

Uinti

Tukes ja SUH huolissaan lasten uimataidosta – puutteelliset taidot ovat lisänneet onnettomuuksia vesillä

Kesän aikana tapahtui useita hukkumisia ja vakavia läheltä piti -tilanteita alakouluikäisille lapsille sekä uimarannoilla että uimahalleissa. Yhteistä näille onnettomuuksille on ollut se, että lapset ovat olleet kaikki 10-vuotiaita. Tapahtumat ovat herättäneet huolta lasten uimataidosta ja turvallisuudesta vesillä. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH), Jyväskylän yliopiston ja Opetushallituksen vuonna 2022 tehdyssä kansallisessa uimataitotutkimuksessa selvisi, että kuudesluokkalaisista peräti […]

Read More