Keila- ja liikuntakeskus Liikkeen Laila Kämäräinen vuoden 2020 By Iisalmi -tunnustuksen saaja

Keila- ja liikuntakeskus Liikkeen Laila Kämäräinen äänestettiin vuoden 2020 By Iisalmi -tunnustuksen saajaksi.

”Haluan kiittää liikkeen kautta ja avata silmiä lähellä oleville ihmeille”

Iisalmen kaupungin ja Iisalmen Sanomien 11.11.2020 järjestämässä  By Iisalmi –seminaarissa julkistettiin neljännen kerran jaettavan
By Iisalmi –tunnustuksen saaja.

Ahmotuote Oy:n muotoilema ja lahjoittama, järeä By Iisalmi –kiertopalkinto siirtyi viimevuotisen voittajan NHB:n valmentaja, yrittäjä Matti Kokkosen vahvoilta  käsivarsilta niin ikään vahvan ja lämpimän otteen haltijalle, yrittäjälle ja liikkeen hyvää tekevän voiman sanansaattajalle: eniten ääniä tunnustuskisassa sai Keila- ja liikuntakeskus Liikkeen yrittäjä Laila Kämäräinen.

”Liikkeen Lailana” yläsavolaisten keskuudessa tutuksi tullut Laila Kämäräinen vastaa klassiseen kysymykseen ´Miltä nyt tuntuu?’ valoisasti omalla tyylillään:

”Hyvälle, voimaannuttavalle ja onnelliselle.”

By Iisalmi –tunnustus on osoitus tinkimättömästä Haluan tehdä parasta –asenteesta ja positiivisuudesta, jolla muutetaan maailmaa paremmaksi lähellä tai kaukana. Tehdään niitä paljon puhuttuja ihmeitä. Kysyttäessä tuoreelta voittajalta, miten hän itse ajattelee vastaavansa määritelmää, syntyy vaikutelma, jossa hän itse ei nousekaan keskiöön – sen sijaan siellä ovat aidot kohtaamiset ja vuorovaikutus.

“Joka päivä arjessani pyrin huomioimaan muut sellaisena, kuin he ovat, lokeroimatta tiettyyn kastiin ulkonäön, sukupuolen tai minkään ominaisuuden vuoksi. Kohtaan ihmisen ihmisenä, olemalla oma itseni, esittämättä mitään. Koen, että sillä – omalla persoonallani, aidolla kohtaamisella – saan ihmiset tuntemaan olonsa tervetulleeksi.”, kertoo Laila Kämäräinen ja jatkaa avaten tapaansa toimia kannustajana ja silmien avaajana:

”Korostan omassa toiminnassani savolaisuutta, iisalmelaisuutta ja sitä, kuinka paljon meillä on täällä hyvää, lähellä ja helposti saatavilla. Mikä rikkaus on mahtava luonto, joka meitä ympäröi. Kannustan ihmisiä nauttimaan ympäristöstä, luonnosta, liikkumaan lähellä, lähiliikuntapaikoissa.”

Laila Kämäräinen kertoo, että By Iisalmi –lähettilyydenkin myötä hän haluaisi jatkossa jakaa tätä arvomaailmaa yhä useammalle:
”Puhun aina “me muodossa” – kuinka hyvin meillä täällä Iisalmessa asiat ovat. Jatkossa haluan jakaa samaa arvomaailmaa yhä edelleen eteenpäin. On tärkeää, että nähtäisiin lähelle. Avaa silmäsi ja katso mitä kaikkea on ihan lähellä. Ei meidän tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan.”

”Toiminnallani haluan myös näyttää, että pienellä paikkakunnalla osataan ja voidaan tuottaa palveluita ja osaamista siinä missä muuallakin. Täällä on ammattitaitoa, talenttia ja lahjakkuutta, kun vaan huomaamme sen, ja lähdemme nauttimaan ja käyttämään palveluita.”, kannustaa tuore By Iisalmi –lähettiläs.

Iisalmen slogan ja lupaus ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” on Kämäräisen mielestä sellainen, jonka voi liittää jokaiseen arjen kohtaamiseen. Ihmeiden ei aina tarvitse olla isoja, ja toisaalta pienistä aluista voi kasvaa isoja, vaikuttaviakin ihmeitä:

“Teen ja näen ihmeitä työssäni joka päivä. Koen, että ihmisten kohtaamiset ovat pieniä ihmeitä, kun huomioin jokaisen, jaan omaa arkeani liikkujien kanssa. Kysyn, miten menee, kannustan ja kuuntelen. Slogan merkitsee minulle vuorovaikutusta – kuinka voin omalla tekemiselläni ja opastuksellani parantaa jonkun ihmisen hyvinvointia, elämänlaatua ja arkea.”, pohdiskelee Kämäräinen.

Laila Kämäräinen kertoo olevansa kiitollinen jokaiselle häntä äänestäneelle, ja kiittäisi heitä kaikkia mielellään itselleen ominaisimmalla tavalla, liikkeen kautta:

“Toivon, että äänestäjäni ja tsemppaajani pääsevät nauttimaan liikuntahetkistä kanssani. Silloin he pääsevät jakamaan osan tästä tittelistä, ja silloin saan tarjota heille liikunnan muodossa kiitokseni.”

Iisalmen kaupunki näkee tunnustuksen yhtenä kanavointiväylänä kotiseudun arvostukselle ja kotikaupunkirakkauden tunnustamiselle. Yhteinen kaupunki syntyy yhteisten tekojen kautta, ja tunnustuksen saaneet ja ehdolla olleet henkilöt ovat kaikki esimerkillään kannustaneet hyviin tekoihin eri aloilla. Tunnustus on osoitus yhteisön arvostuksesta, ja ehdokkaat ovat aina olleet hyvin otettuja saamastaan kunniasta. Näin ajattelee myös vuoden 2020 voittaja, Laila Kämäräinen:

”Tämä tunnustus merkitsee minulle todella paljon: Urani paras hetki tähän  mennessä. Koen olevani etuoikeutettu ja tunnen kiitollisuutta. Tulehan mukaan joukkoomme, kokemaan ja aistimaan “Iisalmen liikuntaihme” – jaetaan tämä tunnustus liikkeelle yhdessä! Kiitän isosti myös Liikkeen porukkaa, asiakkaita, perhettä, työntekijöitä. Ilman heitä, tausta- ja tukijoukkoja ei olisi minuakaan.”
By Iisalmi –tunnustuksen yleisöäänestyksessä vuonna 2020 oli Laila Kämäräisen lisäksi neljä ehdokasta: yrittäjä, Iiden ry:n puheenjohtaja Jukka Ryhänen, laulaja-kitaristi Tomi Tajakka, sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen ja muusikko, toiminnanjohtaja Timo Hirvonen.

Kaikki ehdokkaat keräsivät mukavat potit ääniä. By Iisalmi –tunnustuskampanja järjestetään vuosittain nostaen esille Iisalmen seudulla syntyneitä ainutlaatuisia tekoja, henkilöitä ja tuotteita esimerkeiksi ja kannustajiksi eri alojen toimijoille.

”Kiitämme kaikkia tunnustusehdokkaita, äänestäjiä ja jollain tapaa tähän yhteiseen kiittämis- ja kannustuskampanjaamme osallistuneita! Mielestäni yleisön aktiivisuus kampanjan suhteen kertoo siitä, että Iisalmen seudulla arvostetaan arjen sankareita – niitä ihmisiä, jotka jaksavat antaa aikaansa ja ajatuksiaan yhteisen hyvän eteen sekä tehdä tinkimättömästi töitä, jotta jokin asia muuttuisi paremmaksi.”, kiteyttää Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski yhteisöllisen tunnustuksen merkitystä.

Tunnustuksen voidaankin aidosti sanoa olevan yhteisön antama tunnustus, sillä ehdotuksia sopivista, kriteerit täyttävistä ehdokkaista on kysytty kuntalaisilta, ja raadin valitsemista shortlist –ehdokkaista yleisö on äänestämällä valinnut voittajan.

Yleisö voi vuosittain avatun kyselyn kautta ehdottaa henkilöä, tekijäryhmää, tuotetta, palvelua tai tekoa tunnustusraadille, joka koostuu By Iisalmi –brändityöryhmän jäsenistä. By Iisalmi -raati valitsee yleisöehdotusten joukosta yleisöäänestykseen pääsevät ehdokkaat. Kriteerit ehdokkuudelle ovat:

– Tinkimätön Haluan tehdä parasta -asenne.

– Positiivisuus, jolla muutetaan maailmaa lähellä tai kaukana – jolla tehdään ihmeitä.

www.iisalmi.fi/byiisalmi