Ari Pietarinen

 

Ari Pietarinen

Kymenlaakson Liikunta ry:n (KymLi) syyskokous pidettiin Kouvolassa 2.12.2014.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Tanskanen Kouvolasta.

KymLillä on ollut 16 –vuotisessa historiassaan vain kolme puheenjohtajaa. Antero Rossilla tuli sääntöjen sallima maksimi aika kuusi (6) vuotta täyteen ja uusi puheenjohtaja tarvittiin. Kuudennen kerran hallituksen jäseniä valittaessa oli käytössä ehdollepanotoimikunta. Toimikunta esitti puheenjohtajaksi Kotkalaista Ari Pietarista. Kokouksessa Myös Tarja Renlundia Kotkasta esitettiin puheenjohtajaksi. Pietarinen valittiin puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2015 – 2016 äänestyksen jälkeen.

Ari Pietarinen on 64 –vuotias Kotkalainen pitkän linjan urheiluvaikuttaja. Hän on toiminut mm. vuodesta 1997 Yleisurheilun Kymenlaakson piirin puheenjohtajana. Valtakunnan tasolta Pietarinen omaa kokemusta mm. Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston jäsenenä. Siviilityössään Pietarinen toimii Kymenlaakson Liitossa suunnittelujohtajana.

Kiitospuheenvuorossaan Pietarinen totesi, että KymLin toiminnassa on paljon hyviä asioita, mutta myös haasteita riittää. Hän toivoo erityisesti kehitystä lajien väliseen yhteistyöhön mm. koulutuksen alalla. Hän lupasi tuoda kokemusta valtakunnalliselta, alueelliselta ja paikalliseltakin tasolta käyttöön.

Hallitukseen toimikunta esitti Erkki Huhtista Pyhtäältä ja Sini Huhtala-Lankia Haminasta jatkamaan sekä uutena jäsenenä Veikko Niemeä (Kouvola). Keijo Hulkkonen oli toimikunnalle ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Ehdotus hyväksyttiin ilman vastaehdokkaita.

Muina hallituksen jäseninä jatkavat vuoden 2015 Satu Päivärinta (Kouvola), Tarja Renlund (Kotka) sekä Jukka Vilkki (Kotka).

Toimintasuunnitelmassa Kymenlaakson Liikunta ry painopisteinä toteutetaan valtakunnallista yhteistä maalia – ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020” -visiota. Visiota toteutetaan valtakunnallisesti yhteisillä valinnoilla: Seuratoiminnan laadun kehittäminen, liikunnallisen elämäntavan edistäminen, olosuhteet ja edellytykset sekä ratkaisut urheilijan polulla.

Toimintasuunnitelmaa esitellessään KymLin toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen totesi, että vuonna 2015 liikunnan ja urheilun alueellista toimintaa kehitetään osana rakenteellista uudistusta. Vuoden aikana tullaan yhteistyössä Valon ja alueellisten toimijoiden, kuten lajiliittojen piirien kanssa rakentamaan alueellisia palvelukeskuksia ja selkeyttämään alueellisten toimijoiden rooleja. Tässä työssä tapahtuvaan peruspalvelujen määrittelyyn Lehtinen haastoi seuroja olemaan aktiivisia saadakseen haluamiaan palveluja jatkossakin läheltä omaa toimintaansa.

Valintojen linjassa maakunnallisesti toiminnassa suurimpina toteutettavina asioina ovat 2015 liikkuva koulu –toimintamalli, maakunnallisen terveysliikuntastrategian jalkauttaminen, VOK –koulutukset (valmentaja- ja ohjaaja) sekä urheiluakatemiatoiminnot.

KymLi jatkaa myös monipuolista hanketoimintaa omana toimintanaan tai kumppanina. Hankkeina toteutetaan mm. maahanmuuttajien liikuntaa, nuorten osallisuuden edistämistä, koulupäivän liikunnallistamista, vammaisurheilua sekä liikuntaneuvontaa.

Kilpa- ja huippu-urheilun rintamalla toiminnassa mukana ovat mm. Kouvolan urheiluakatemian hallinnointi ja urheilijoidentestauspatteriston jalkautusta.

Kymenlaakson Liikunta ry:n budjetti vuodelle 2015 on 495 000 euroa.  Budjetti on viidessä vuodessa yli kaksinkertaistunut ja sillä työskentelee KymLissä kuusi päätoimista henkilöä.