Tämän vuoden liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinto on myönnetty Kansainväliselle naisliikuntaverkostolle (IWG). Palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa. Sen jakoi urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund tiistaina Helsingissä. Piikkarit-palkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämä tunnustus liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö veikkausvoittovaroista.

– Naisten ja tyttöjen asema liikuntakulttuurissa on kehittynyt myönteiseen suuntaan, toteaa ministeri Haglund. – Naiset ovat kuitenkin yhä vähemmistössä alan johtajina ja päätöksentekijöinä. Suomen puheenjohtajuuskaudella toteutettiin ansiokkaasti IWG -verkoston keskeistä tavoitetta edistää tasa-arvoa sekä vahvistaa tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia kaikilla liikunnan ja urheilun tasoilla aina harrastajasta johtajaan. Ponnistelua sukupuolten tasa-arvon eteen liikunnan ja urheilun eri osa-aluilla tulee ministeri Haglundin mukaan määrätietoisesti jatkaa.

Palkintoperustelut:

Kansainvälinen naisliikuntaverkosto IWG on Suomen puheenjohtajuuskaudella vuosina 2010-2014 toteuttanut erittäin ansiokkaasti verkoston keskeistä tavoitetta edistää tasa-arvoa ja vahvistaa tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia kaikilla liikunnan ja urheilun tasoilla aina harrastajasta johtajaan. Verkoston puheenjohtajana toimi entinen opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön johtaja Raija Mattila ja sihteerinä Terhi Heinilä Valo ry:stä. Tämän voimakaksikon rooli – kansainvälinen osaaminen ja verkostot, tasa-arvotyön tuntemus sekä peräksi antamaton ja positiivinen työote – olivat avainasemassa työn erinomaiselle menestykselle. Verkoston sihteeristö on toiminut Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio Valo ry:n alla.

Puheenjohtajuuskauden päätti naisliikunnan maailmankonferenssi, joka kokosi yhteen laaja-alaisesti liikunnan ja urheilun vaikuttajia ympäri maailmaa.

IWG:n arvoja ovat yhteistyö, erilaisuuden hyväksyminen sekä julkisuusperiaate. Tätä arvopohjaa IWG on levittänyt vuonna 1994 järjestetyn ensimmäisen maailmankonferenssin lopputuloksena syntyneen Brightonin julistuksen avulla. Julistuksen allekirjoittaneet tahot sitoutuvat edistämään tasa-arvoista liikuntakulttuuria. Suomen puheenjohtajuuskaudella uusia Brightonin julistuksia allekirjoitettiin huikeat 169 kappaletta. Yhteensä allekirjoittaneita tahoja on tällä hetkellä 419. Kesän 2014 konferenssin perintönä vuonna 1994 tehty ohjaava asiakirja päivitettiin, ja jatkossa tahot allekirjoittavat Brighton Plus Helsinki 2014 Declaration on Women and Sport -asiakirjan. Päivitetty julistus sisältää 27 toimenpidesuositusta. Kesällä 2014 valmistui myös IWG-sihteeristön koordinoima kansainvälinen tutkimushanke IWG Progress Report ”From Brighton to Helsinki 1994 – 2014”.

Suomen puheenjohtajuuskauden aikana IWG on vaikuttanut aktiivisesti kansainvälisessä liikuntapolitiikassa IWG-johtoryhmän, kansainvälisen noin 5 000 hengen verkostonsa, ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Merkittävää kaudella 2010-2014 oli Afrikan aktivoituminen naisten liikunnan ja urheilun tasa-arvokysymyksissä. IWG on ollut mukana kaikissa tärkeimmissä maailmanlaajuisissa ja eurooppalaisissa prosesseissa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi liikunnassa ja urheilussa. Aktiivinen vaikuttaminen, verkostoituminen ja konferenssikumppanuudet ovat vahvistaneet Suomen roolia liikunnan ja urheilun tasa-arvon edistämisessä kansainvälisesti.

Lisäksi IWG-sihteeristö on tehnyt laajaa kansallista vaikuttamis- ja yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi liikuntakulttuurissa. IWG-puheenjohtaja ja -sihteeristö ovat käyneet neuvotteluja eri alojen kansallisen johdon kanssa, työskennelleet yhdessä kansallisten komiteoiden kanssa (yhteensä 100 jäsentä) sekä toimineet puhujina eri tilaisuuksissa. Kesäkuussa 2014 järjestetty naisliikunnan maailmankonferenssi oli suurin Suomessa järjestetty liikunta-alan seminaaritapahtuma vuosiin. Konferenssia markkinoitiin kansallisille toimijoille aktiivisesti muun muassa sosiaalisen median kautta, ja tietoa ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä jaettiin Catalyst-online lehden muodossa.

Kesällä 2014 IWG toteutti yhdessä Suomen Urheilumuseon ja Jane ja Aatos Erkko Säätiön kanssa näyttelyn tyttöjen ja naisten liikunnan ja urheilun historiasta. Näkyminen kansallisessa urheilukentässä on tuottanut eri tahojen aktivoitumista tasa-arvokysymyksissä, esimerkkinä Suomen Valmentajien ja palloilulajien yhteishanke ”Valmentaa kuin nainen”. Konferenssi toi monia tahoja yhteen niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin, esimerkkinä tästä on Suomen monikulttuuristen liikuntajärjestöjen ja toimijoiden keskinäinen verkottuminen.

Helsingissä Finlandia-talolla 12.-15.6.2014 järjestetyn IWG-maailmankonferenssin pääteema oli “Lead the Change – Be the Change”. Konferenssi tarkasteli naisten liikuntaa ja urheilua niin tutkimuksen, politiikan kuin käytännön toiminnan näkökulmasta. Konferenssin suojelijana toimi presidentti Tarja Halonen. Konferenssilla oli merkittäviä kansallisia (kuten Veikkaus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valo ry) ja kansainvälisiä (kuten Kansainvälinen Olympiakomitea KOK ja EU:n liikunnasta vastaava komissaari Androulla Vassiliou) tukijoita. Konferenssissa oli yhteensä 704 osallistujaa 87 maasta (Suomesta 277 henkilöä). Lisäksi noin 200 kutsuvierasta osallistui avajaisiin ja/tai muihin tapahtumiin. Tapahtuman aikana mukana oli 80 vapaaehtoista avustajaa. Toimittajia tapahtumaan akkreditoitui yhteensä 40 ja Yle Areenan live-lähetyksiä seurasi yhteensä 4 200 katsojaa. Konferenssipalautteet olivat erittäin myönteisiä, ja niissä nostettiin erityisesti esiin hyvät järjestelyt, onnistunut ohjelma ja välitön tunnelma.