002029cf-ce25-41b6-a266-59417ccac590-main_image

Ulkokuntoilupaikka, kuvaaja Konsta Linkola

Tähän mennessä laajin liikuntaviraston ulkoliikuntapaikkoihin liittyvä kysely selvitti helsinkiläisten ulkoilijoiden mielipiteitä ja toiveita nykyisistä ulkokuntoilupaikoista. Merkintöjä tuli lähes 1300 ympäri Helsinkiä. Yksittäisiä vastaajia oli yli 620. Vastaajien mielestä ulkokuntoilulaitteita haluttaisiin ympäristöön, jossa ihmiset liikkuvat aktiivisesti arkena muutoinkin esimerkiksi työmatkan varrelle. Moni helsinkiläinen toivoo, että ulkokuntoilupaikoista syntyisi sukupolvien välisiä yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, nykyajan toreja, joissa voisi kuntoilla ympäri vuoden.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto teetti syksyllä 2014 ”Kerro kartalla” -kyselyn, joka liittyy tavoitteeseen kehittää ulkokuntoilupaikkoja. Tähän mennessä laajin liikuntaviraston ulkoliikuntapaikkoihin liittyvä kysely selvitti helsinkiläisten ulkoilijoiden mielipiteitä ja toiveita nykyisistä ulkokuntoilupaikoista. Kyselyssä ulkoilijoita pyydettiin merkitsemään sähköiseen karttaan mihin uusiin paikkoihin he haluaisivat ulkoliikuntalaitteita ja missä he ovat käyttäneet ulkoliikuntalaitteita. Merkintöjä tuli lähes 1300 ympäri Helsinkiä. Yksittäisiä vastaajia oli yli 620. Vastaajien mielestä ulkokuntoilulaitteita haluttaisiin ympäristöön, jossa ihmiset liikkuvat aktiivisesti arkena muutoinkin esimerkiksi työmatkan varrelle. Moni helsinkiläinen toivoo, että ulkokuntoilupaikoista syntyisi sukupolvien välisiä yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, nykyajan toreja, joissa voisi kuntoilla ympäri vuoden. 

Kyselyssä kartoitettiin nykyisten ulkokuntoilulaitteiden käyttöastetta ja toimivuutta. Yli 620 vastaajasta naisia on 46 % ja miehiä 54 %. Eri-ikäiset vastaajat olivat myös edustettuina ja heistä nuoret aikuiset, 30–40-vuotiaat olivat kyselyn aktiivisimpia.

Vastaajien mielestä ulkokuntoilulaitteiden sijainnit ovat nykyisellään hyviä ja suurin osa uusista paikkatoiveista sijoittui jo olemassa olevien lähelle. Paikkoja, joihin ulkokuntolaitteita toivottiin, olivat muun muassa uimarannat, koulujen pihat sekä pururatojen ja sauvakävelyreittien varret, ulkoilualueet ja -tiet, kuten myös urheilukenttien vierustat ja leikkipuistot. Pyöräteiden sivustat saivat myös kannatusta.  Ylipäätään laitteiden suosiollisina sijoituspisteinä nähtiin ympäristöt, joissa ihmiset liikkuvat säännöllisesti: ”Laitteita myös keskikaupungille, siellä tarve on akuutti ja suurin, paljon ihmisiä”, vastasi eräs kyselyyn osallistunut.

Ulkokuntoilupaikkoihin kaivattiin muun muassa parempia käyttöopasteita ja korjausta kaipaaville laitteille oma palautekanava sekä englanninkielisiä ohjeita. Sijaintikartta-opastaulua ehdotettiin myös kuntoilupisteisiin vakiovarusteeksi.

Kysely paljasti, että vanhojen hyväksi koettujen laitteiden rinnalla on innostusta saada käyttöön myös aiempaa uudempia ja monipuolisempia kuntoiluvälineitä. Kokemuksia edustavista liikuntakohteista on tänä päivänä saatu myös ulkomailta. Vastauksista kävi ilmi, että ulkoliikuntalaitteet voisivat paikoin olla jännittävämpiä ja luovempia. Tavoitelluksi tilaksi koettiinkin eri ikäryhmien yhteen saattaminen ja saapuminen: ”Leikkipuistosta kaikenikäisten kuntoilupaikka”, vastasi toinen kyselyyn osallistunut. Vastaajien toteutusehdotuksena oli yhdistää esimerkiksi lasten ja ikäihmisten liikuntaa tai asettaa seniorikuntopiha sekä päiväkodin tai koulun piha toistensa läheisyyteen. Monen mielestä yhteen paikkaan kootut laitteet rakentavat paremman ja kuntosalimaisen tilan, joka tarjoaa monipuolisemman treenimahdollisuuden kuin että yksittäisiä laitteita on ripoteltu.

Ulkokuntoilupaikkojen kehitystyö jatkuu kaupungilla. Liikuntavirasto jakaa kyselytulokset muiden kaupungin virastojen kanssa marraskuun aikana. Parhaillaan kaupunki selvittää muun muassa koulujen pihoja ja puistoja, joihin ulkokuntoilulaitteita voisi asentaa. Kaupunki on kuluneen vuoden aikana avannut uusia lähiliikuntapaikkoja, joissa on monipuoliset ulkokuntoilulaitteet muun muassa Munkkiniemessä ja Lauttasaaressa.