Ilmaiset lähiliikuntapaikat ovat tärkeä osa arkiliikunnan lisäämistä. Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietetään huomenna 8.10.2015. Ulkoliikuntapäivä kannustaa ikäihmisiä kuntoilemaan esimerkiksi Veikkauksen pelieuroilla tuetuissa lähiliikuntapaikoissa.

Kirkkaanvärisiä ulkojumppapaikkoja kummallisine laitteineen on noussut kuin sieniä sateella ympäri maata. Tällä hetkellä Suomessa on arvion mukaan reilut 750 lähiliikuntapaikkaa, joista suurinta osaa on tuettu Veikkauksen tuotosta. Yhteensä lähiliikuntapaikkarakentamiseen on 2000-luvun aikana myönnetty Veikkauksen tuotosta noin 30 miljoonaa euroa.

Ikääntyvässä ja liian vähän liikkuvassa Suomessa ilmaiset, helppokäyttöiset ja lähellä olevat liikuntapaikat tulevat entistä tärkeämmiksi. Ulkojumppapaikkojen avulla voidaan tehostaa erikuntoisten ja -ikäisten liikuntaharjoittelua.

Terveysliikuntasuositusten mukaan ikäihmisten kannattaa harjoittaa tasapainoa ja voimaa vähintään kaksi kertaa viikossa.

– Alle viisi prosenttia iäkkäistä yltää näihin suosituksiin. Kaikille avoimet ja maksuttomat liikuntapaikat ovat erinomaisia harjoittelupaikkoja, toteaa suunnittelija Heli Starck Ikäinstituutista.

Nolostuminen ja epäonnistumisen pelko suurimmat esteet käytölle

Mutta mitä kaikilla uusilla ulkoliikuntalaitteilla voi ja saa tehdä? Monet ohikulkijat silmäilevät laitteita kiinnostuneina, mutta eivät uskalla tarttua crosstraineriä sarvista.

– Ikäihmisille tekemämme kyselyn mukaan he kaipaavat erityisesti opastusta ja ohjeita laitteiden käyttöön. Olemmekin kouluttaneet vertaisohjaajia ja tehneet iäkkäille oppaan ulkoliikuntalaitteiden käyttöön, Starck kertoo.

Suomalaisia lähiliikuntapaikkoja tutkineen Valo ry:n mukaan osaamattomuus ei ole ainoa syy siihen, ettei laitetta käytettäisi.

– Ulkoliikuntalaitteiden käyttöön liittyy tietty sosiaalinen kynnys, jota pyrimme madaltamaan. Monet käyttäjät esimerkiksi stressaavat turhaan, miltä he näyttävät laitteilla liikkuessaan, kertoo erityisasiantuntija Jan Norralähiliikuntapaikkoja tutkineesta Valo ry:stä.

Valo ry:n tekemän selvityksen mukaan lähiliikuntapaikkoja tarvitaan selvästi lisää. Norra nostaa esiin erityisesti liikkumaan kannustavien koulun pihojen kehittämisen ja avaamisen kaikkien arkiliikkujien käyttöön.

Lähellä olevien liikuntapaikkojen tarjoaminen kuntien vastuulla

– Valo ry:n tekemän tutkimuksen mukaan yksi syy ihmisten liikkumattomuuden takana on, ettei innostavia liikuntapaikkoja löydy läheltä kotia. Helppo saavutettavuus on tärkeää erityisesti lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille, Norra kertoo.

Lähellä olevien liikuntapaikkojen tarjoaminen on Suomessa kuntien vastuulla. Kuntia pyritään kannustamaan lähiliikunnan tarjoamiseen esimerkiksi veikkausvoittovaroista tulevilla valtionavustuksilla.

Lähiliikuntapaikkojen valtionavustusmahdollisuudesta huolimatta Suomessa on edelleen paljon kuntia, joissa ei ole ainuttakaan lähiliikuntapaikkaa. Työsarkaa riittää siis tulevaisuudessakin.

– Lähiliikuntapaikkojen suhteen tasa-arvo ei välttämättä toteudu eri kuntien välillä. On monia kuntia, joissa on viimeisen 15 vuoden aikana rakennettu yli kymmenen lähiliikuntapaikkaa, mutta selvityksemme mukaan Suomessa on yhä noin 70 kuntaa, joissa ei ole lainkaan lähiliikuntapaikkoja, Norra kertoo.

Katso tästä Ikäinstituutin ohjeet ulkojumppaan!

Ikäihmiset rohkeasti liikkumaan

  • Ikäininstituutti järjestää iäkkäiden ulkoilupäivän 8.10.2015. Ulkoliikuntapäivään osallistuu 159 tahoa ympäri Suomen. Päivä on osa vanhustenviikon ohjelmaa.
  • Tapahtumien tavoitteena on lisätä iäkkäiden ohjattua voima- ja tasapainoharjoittelua liikuntapuistoissa.
  • Edellinen ulkoliikuntapäivä järjestettiin keväällä. Tällöin mukana oli 115 järjestöä ja seuraa.
  • Tänä vuonna Veikkauksen tuotolla tuettuja lähiliikuntapaikkoja on rakennettu 48. Lukumäärä on kasvanut viime vuoteen verrattuna, jolloin avustettiin yhteensä 44 lähiliikuntapaikan rakentamista tai kunnostamista.
  • Suurin tänä vuonna myönnetty avustus on mennyt Kirkkonummen lähiliikuntapaikan rakentamiseen, johon myönnettiin 160 000 euroa. Yhteensä lähiliikuntapaikoille on tänä vuonna myönnetty Veikkauksen tuotosta reilut 2,8 miljoonaa euroa, viime vuonna summa oli noin 3,3 miljoonaan euroa.
  • Kunnat voivat hakea vuosittain tukea lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Veikkausvoittovaroista myönnettävän tuen jakaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.