apt-logo

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry avaa auktorisoitujen personal trainereiden hakemiston

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry tuo markkinoille auktorisoitujen personal trainereiden APT®-hakemiston (APT®, auktorisoitu personal trainer). Sen avulla kuluttaja voi jatkossa löytää koulutetut personal trainer -ammattilaiset Suomessa. Koulutuksen taso ja laatu ovat niin vaihtelevia, että kuluttajat ovat ryhtyneet vaatimaan tietoa PT-nimikkeen alla työskentelevien palveluntarjoajien luotettavuudesta. Kuluttajan on tällä hetkellä lähes mahdotonta tehdä objektiivista valintaa vertailemalla palveluja tarjoavan henkilön osaamista ja koulutusta.
Tarve yhteiselle hakemistolle on suuri, sillä henkilökohtaista liikunnan ja hyvinvoinnin ohjausta tarjoavien personal trainereiden osaamistaso on myös kirjavaa.
SKY ry:n tuottama APT®-hakemisto avautuu osoitteessa www.apt-personaltrainer.fi toukokuun 2015 aikana.

”Toteuttamamme APT®-hakemiston tavoitteena on koota yhteen koulutetut personal tainerit (PT:t) Suomessa. Ammattilaisia kouluttavat auktorisoidut organisaatiot saavat käyttää rekisteröityä APT®-merkkiä ja kuluttaja tunnistaa auktorisoidun PT:n APT®-merkistä”, kertoo SKY ry:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.
Hämäläinen-Bisterin mukaan suomalaisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan personal trainer -palveluiden alati lisääntyvänä määränä.

Alalle saadaan ensimmäistä kertaa yhteiset standardit

Tähän asti erilaisten PT-koulutusohjelmien vaatimukset ja opetusmäärät ovat voineet vaihdella hyvinkin laajasti. Nyt standardoitu koulutusrunko antaa suuntaviivat koulutuksen sisällölle ja määrittelee tasovaatimukset kouluttajille. Eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF, European Qualifications Framework) APT® sijoittuu vaativuustasolle neljä.
Alan laatimien standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer APT® on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita. APT®:n ohjauksessa asiakkaat voivat nauttia turvallisesti liikunnasta ja parantaa elämänlaatuaan. Koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia.
Auktorisoituja personal trainereita APT®:ita kouluttavat organisaatiot tuottavat niin ikään standardien mukaista koulutusta. Koulutuksen laatu on todennettavaa ja vertailukelpoista.
”Auktorisointi tuo PT-nimikkeelle vihdoin sen arvon, jota sillä ei tällä hetkellä välttämättä ole ollut. Kyseessä on monialainen liikunta- ja hyvinvointialan osaaja, joka on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikuntapalveluita. Myös ihmiset tietävät jatkossa mitä he saavat, sillä auktorisointi antaa kuluttajalle takuun PT:n ammattitaidosta”, personal trainer Miikka Vuorinen Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicosta sanoo.

Tiesitkö?
Suomessa on tällä hetkellä jo noin 2000–3000 päätoimista sekä lukuisia osa-aikaisia personal trainereita.
SKY ry:n tarjoaman hakemiston kaltaisia rekistereitä on jo muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.