swimming-pool

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) Taloustutkimukselta tilaaman Uimahallien asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan noin joka neljäs (26 %) 15 – 79-vuotias harrastaa uintia ja vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran kuussa tai useammin. Edellisen kerran vastaava tutkimus toteutettiin vuonna 2012 ja tuolloin yhtä aktiivisesti uimahallissa kävi noin joka viides (18 %). Aktiivisimpia uimahallissa kävijöitä ovat naiset ja yli 35-vuotiaat.

Vesijuoksu kasvattaa harrastajamääriään

– Kaksi kolmesta (68%) uimahallikävijästä käy kuntouimassa. Kuntouimareiden määrä on noussut hienoisesti (5 prosenttiyksikköä) aiempaan verrattuna. Vesijuoksun suosio sen sijaan on kasvanut merkittävästi. Sitä harrastaa jo 40 prosenttia aktiivisista uimahallikävijöistä, kun vielä vuonna 2012 vastaava luku oli 29 prosenttia. Naisista yli puolet harrastaa vesijuoksua ja laji on erityisesti yli 50-vuotiaiden suosiossa, kertoo SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson.

– Yhdessä perheen kanssa käyvät uimassa etenkin 25-49-vuotiaat (44%). Nuorista 15-24-vuotiaista noin joka kolmas (36%) kertoo käyvänsä uimahallin kylmäaltaassa. Nuoria kiinnostaa myös eri uintilajien – uinti, uimahyppy, taitouinti ja vesipallo –  ja melonta- ja soutulajien omatoiminen harjoittelu. Uimahallien hyppylaudat ja -tornit ovat niin ikään nuorten suosiossa.

Yleisin syy uinnin tai vesiliikunnan vähäiselle harrastamiselle on vastaajien mukaan se, että harrastetaan muuta liikuntaa, eikä ole aikaa uimahallissa käymiselle. Uintia ja vesiliikuntaa ei välttämättä myöskään koeta itselle sopivaksi liikuntamuodoksi. Muiksi syiksi mainittiin muun muassa, että kloorattu allasvesi ei sovi itselle tai, että etäisyys halliin on liian suuri.

Nuoret kaipaavat monipuolisia palveluita ja lisää yksityisyyttä

Yleisesti uimahallien palveluiden laatuun ja henkilöstön osaamiseen ollaan tyytyväisiä. Nuoret kuitenkin toivovat monipuolisempaa allasvalikoimaa ja uimahallin yhteyteen muun muassa kuntosali- ja muita liikuntapalveluita.

– Tutkimuksessa nousi myös esiin, että yksi syy, miksi 15-24-vuotiaat eivät käytä uimahallien palveluita on yksityisyyden suojaa antavien tilojen puute. Niin ikään osa alle 35-vuotiaista ei käy uimahallissa, koska uimashortsien käyttö on niissä kielletty. Näitä tietoja kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa, eikä turhaan. Tulokset onkin syytä huomioida, mikäli haluamme houkutella jatkossa enemmän nuoria uimahallien käyttäjiksi, Johansson huomauttaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi Taloustutkimus toteutti Uimahallibarometrin 2016, johon vastasivat uimahallien esimiehet. Molemmat tutkimukset julkistettiin Uimahallifoorumissa Messukeskuksessa Helsingissä 13.10.2016. Tutkimukset toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja ne toteutettiin kolmatta kertaa.

Tutkimusraportit löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.suh.fi/materiaalipankki/rakentaminen_ja_tekniikka/barometrit_2016?v_2585=7444

Uimahallifoorumi: http://www.suh.fi/koulutus/uimahallifoorumi_2016